16 augusti 2019

Logic Consulting gör transportupphandling för Superfront

Logic Consulting har nu fått i uppdrag att göra en transportupphandling för Superfront, med fokus på
att förbättra och utveckla Superfronts transporter. I samarbetet ingår kartläggning av nuvarande
transportlösningar, samt att vara stödjande logistikkonsulter vid kommande fraktupphandlingar.
Superfront startades år 2013 med visionen att ge fler människor möjligheten att inreda med snygg,
kvalitativ design. För att åstadkomma detta kom Superfronts med en lösning som är lika enkel som
genial; de designar skåpsluckor, toppar och sidor som kan monteras utanpå IKEA:s storsäljande
stommar och nya, unika, personliga möbler kan därmed skapas med minimal materialåtgång
dessutom – något som ligger helt i tiden! Utöver dessa produkter designar Superfront också ben,
handtag och handfat som passar till övrig design.
Ägarna är Monica och Mick Born som tack vare hårt arbete och ett stort designkunnande lyckats få
sitt bolag att omsätta närmare 45 M sek 2018. Då företaget expanderar har nu Logic Consulting
anlitats för att effektivisera och minimera kostnaderna för Superfronts logistiklösningar.
– Vi ser fram emot de sänkta kostnader och den kvalitetshöjning som Logic ser sig kunna leverera,
säger Superfronts Vice VD Anna Rosenberg som stått för upphandlingen av Logic Consulting.
Logic Consulting är ett konsultföretag, och de tre grundarna är specialister på bland annat supply
chain management, fraktupphandlingar, e-handels logistik och logistiklösningar. Med erfarenheter av
logistik både i sin helhet, men också på detaljplansnivå kommer Logic Consulting kunna bidra med att
sänka både de direkta och indirekta transportkostnaderna. I fokus är e-handelslogistiken då köparna
enbart kan beställa via nätet och få produkterna levererade direkt hem till dörren.
Transportupphandlingen påbörjades i maj och beräknas vara klar i januari.